b i o g r a f i s c hNIEUW JULI 2019

Publicatie Kees Verwey en Antony Kok


Op 13 juli 2019 verscheen de publicatie:
Kees Verwey en zijn idolen, ter gelegenheid van de opening van de gelijknamige tentoonstelling die van 6 juli 2019 t/m 5 januari 2020 wordt gehouden in Museum Dordrecht. Één van de hoofdstukken heeft als titel: 'Antony Kok had me te pakken’ en is geschreven door de Antony Kok biografen Hanneke van Kempen en Jef van Kempen.


Kees Verwey en zijn idolen
Dordrechts Museum
2019
ISBN 978-90-71722-30-1

Redactie: Laura van den Hout, Judith Spijksma, Linda Janssen
Publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Kees Verwey en zijn idolen’, die van 14 juli 2019 tot en met 5 januari 2020 plaatsvindt in het Dordrechts Museum. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Stichting Kees Verwey.
Het hoofdstuk: ‘Antony Kok had me te pakken’ door Hanneke van Kempen en Jef van Kempen geeft een beeld van de gang van zaken rond de vriendschap van Antony Kok en de Haarlemse schilder Kees Verwey.

Antony Kok (1882 – 1969)
Antony Kok, was met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan oprichter en medewerker van het avant-gardistische kunsttijdschrift De Stijl (1917 – 1932). Hij was vooral actief als dichter en schrijver van aforismen.

Kees Verwey (1900 -1995)
Tijdens zijn leven, dat bijna een eeuw beslaat, maakte de kunstenaar verschillende ontwikkelingen in de schilderkunst mee. Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met het werk van George Breitner en Floris Verster. Ook werd hij beïnvloed door Franse (post-)impressionisten en later door de moderne kunst van o.a. Karel Appel en Pablo Picasso. Omringd door de kunst van zijn idolen wordt in deze nieuwe tentoonstelling de enorme vaardigheid en veelzijdigheid van de schilder Verwey duidelijk.

Na hun ontmoeting (in Haarlem in 1953) verklaarde Kees Verwey:

‘Antony Kok had me te pakken. Ruim een jaar ben ik met die ene man bezig geweest. Je zou zeggen dat zoiets ondenkbaar is, maar ik kon niet buiten de visie op die man. Het was een proces dat niet meer kon worden tegengehouden. Ik heb hem er wel eens over ondervraagd, toen zei hij: maar jij hebt die tekeningen niet gemaakt, ik heb ze gemaakt.’

In het eerste jaren van hun kennismaking maakte Verwey meer dan 30 portretten van Kok. De eerste serie zou begin jaren vijftig worden tentoongesteld in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem. In 1955 was de serie uitgegroeid tot 40×1 en in Eindhoven te zien.

Lees meer over Kees Verwey, zijn vrienden en favoriete kunstenaars, zoals Karel Appel, Pablo Picasso, Edouard Vuillard, Floris Verster en Antony Kok in de bij de tentoonstelling verschenen publicatie:
Kees Verwey en zijn idolen
Dordrechts Museum
2019
ISBN 978-90-71722-30-1

Redactie: Laura van den Hout, Judith Spijksma, Linda Janssen
Publicatie ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Kees Verwey en zijn idolen’, die van 14 juli 2019 tot en met 5 januari 2020 plaatsvindt in het Dordrechts Museum. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Stichting Kees Verwey.


I N H O U D

6
Max van Rooy
Portretten als stillevens en het atelier als goudmijn

12
Karlijn de Jong
De moeder van de moderne kunst
Kees Verwey en De Onafhankelijken

22
Tijdlijn

26
Barbara Collé
Kijk ik naar de een, dan vlamt de ander
Over kleurenparen in Moeders theetafel en Het gele jakje van Kees Verwey, en Stilleven met boeken van Henri Frédéric Boot

34
Iduna Paalman
Sigaretje

36
Ester Naomi Perquin
Bes

38
Maartje Smits
Door je kind getekend

40
Maarten Buser
Pirouettes draaien op een idee
Kees Verwey en de literatuur

46
Jorne Vriens
Gekoesterde intimiteit

50
Max van Rooy
De onderzoekende kracht van het kijken

54
Sascha Broeders
De kunstenaar en de museumdirecteur
Kees Verwey volgens Jup de Groot, voormalig directeur van het Dordrechts Museum

56
Hanneke van Kempen en Jef van Kempen
‘Antony Kok had me te pakken’

66
Sandra Kisters
Het atelier van Kees Verwey – een kristal met vele facetten

75
Biografieën

76
Colofon

Tentoonstelling van 6 juli 2019 t/m 5 januari 2020
Kees Verwey en zijn idolen
Over Karel Appel, Pablo Picasso, Edouard Vuillard, Floris Verster, Antony Kok e.a.

Dordrechts Museum
Museumstraat 40, Dordrecht
3311 XP Dordrecht
www.dordrechtsmuseum.nl

‘Antony Kok had me te pakken’ sprak Kees Verwey
from: fleursdumal.nl magazine
Website: Antony Kok.nl
projekt biografie Antony Kok
Jef en Hanneke van Kempen

Meer info op webmagazine www.fleursdumal.nl
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X


APRIL 2017

Nieuws Biografie


 • DE STIJL in Tilburg: voorpublicatie biografie Antony Kok  Op woensdag 5 april 2017 verscheen: ‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ met daarin uitgebreid aandacht voor Antony Kok, Theo van Doesburg, Mondriaan en De Stijl.

  Jef van Kempen en Hanneke van Kempen schreven een 'Geschiedenis van een biografie' over hun aan het eind van 2019 te publiceren biografie van Antony Kok. Zij doen verslag van 35 jaar onderzoek naar het leven van Antony Kok, de dichter en spoorwegbeambte uit Tilburg die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vriendschap sloot met de Amsterdamse schrijver en schilder Theo van Doesburg. De omvangrijke briefwisseling tussen Van Doesburg en Kok is een van de belangrijkste bronnen met betrekking tot de geschiedenis van de beweging rond het tijdschrift De Stijl, dat een grote invloed had op de Nederlandse en internationale kunst. De beoogde biografie van Jef en Hanneke van Kempen verschijnt eind 2019, bij gelegenheid van Kok's 50ste sterfdag.

  Petra Robben gaat in haar artikel 'Mijmering over een Mondriaan in Tilburg' in op de Internationale Tentoonstelling van Nijverheid, Handel en Kunst in 1913.

  Niko de Wit vertelt over ‘Den Does’, een uitkijktoren voor Tilburg en een hommage aan Theo van Doesburg.

  Losse nummers van Tijdschrift Tilburg zijn verkrijgbaar in de Tilburgse boekhandels Gianotten-Mutsaers en Livius de Zevensprong en bij boekhandel Buitelaar in Goirle.

  ‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ verschijnt drie keer per jaar en kost 5,50 .

  DADA & DE STIJL in Tilburg: voorpublicatie biografie Antony Kok

  # Zie ook: website tijdschrift Tilburg: http://historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg/


  Website: Antony Kok.nl
  projekt biografie Antony Kok
  Jef en Hanneke van Kempen

  Meer info op webmagazine www.fleursdumal.nl

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

  Biografische bronnen

  • Kempen, Jef van, "Biografie Antony Kok". In: J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders, deel 1 (Uitgeverij Boom en Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Meppel/Amsterdam 1992
  • Kempen, Jef van, ""Experimenten bij de slager; Het debuut van Antony Kok"" in: "Brabants Dagblad", 19 juni 2003.
  • Kempen, Jef van, "Ik kom en breng een hemel hier op aarde. Over Theo van Doesburg." in: "Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur", september 1989
  • Entrop, Marco, "Antony Kok, de dichter van 'Nachtkroeg'", in: "Het Oog in 't Zeil", jrg. 1, 1984
  • Entrop, Marco, "Theo van Doesburg in Weimar", FLEURSDUMAL.NL MAGAZINE, November 2008, www.fleursdumal.nl
  • Kempen, Hanneke van: "Het komt vaak voor, dat commentaar de zaak verduistert", in: VakTaal, jrg 18, nr. 1 2005, p. 9-10.
  • Kempen, Hanneke van: "Over de klankpoëzie van Antony Kok", in: Vooys,tijdschrift voor letteren, jrg 27, nr 2, 2009, p. 65-68.
  • Graaf, W. de, 'Over Antony Kok - een ingewijde buitenstaander', in: "Met weinig woorden", Woubrugge, 1984
  • Hopmans, A., "Kunst is spiegeling. Kees Verweij, een studie naar zijn oeuvre", Haarlem, 1989
  • Kempen, Jef van en Janssen, Rolf, "Antony Kok, Tilburgs dichter en denker", in: "Actum Tilliburgis", jrg. 13, 1982
  • Tromp, W. en Dautzenberg, J.A., "Kok van 'De Stijl': Spoorwegbeambte te Tilburg", Oosterbeek, 1989
  • Kok, Antony, "Antony Kok: Gedichten en aforismen". Bezorgd en van een nawoord voorzien door Jef van Kempen, Art Brut Tilburg, 2000
  • Van Doesburgarchief, (schenking Van Moorsel), Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie 's-Gravenhage
  • Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 's-Gravenhage
  • Gemeentearchief, Tilburg
  • Archief Jef van Kempen Tilburg
  • Archief Hanneke van Kempen Gilze-Rijen
  • Archief Magazine fleursdumal.nl
  • Archief Biografie Antony Kok en De Stijl

  Meer over Antony Kok, Theo van Doesburg, Lena Milius, Nelly van Moorsel, Piet Mondriaan, Kurt Schwitters en De Stijl:

  op de website

 • FLEURSDUMAL.NL MAGAZINE

 • _____________________________________________________________

  Biografie Website Antony Kok

  www.antonykok.nl