b i o g r a f i s c hNieuws Biografie

 • DE STIJL in Tilburg: voorpublicatie biografie Antony Kok

  Op woensdag 5 april 2017 verscheen: ‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ met daarin uitgebreid aandacht voor Antony Kok, Theo van Doesburg, Mondriaan en De Stijl.

  Jef van Kempen en Hanneke van Kempen schreven een 'Geschiedenis van een biografie' over hun aan het eind van 2019 te publiceren biografie van Antony Kok. Zij doen verslag van 35 jaar onderzoek naar het leven van Antony Kok, de dichter en spoorwegbeambte uit Tilburg die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vriendschap sloot met de Amsterdamse schrijver en schilder Theo van Doesburg. De omvangrijke briefwisseling tussen Van Doesburg en Kok is een van de belangrijkste bronnen met betrekking tot de geschiedenis van de beweging rond het tijdschrift De Stijl, dat een grote invloed had op de Nederlandse en internationale kunst. De beoogde biografie van Jef en Hanneke van Kempen verschijnt eind 2019, bij gelegenheid van Kok's 50ste sterfdag.

  Petra Robben gaat in haar artikel 'Mijmering over een Mondriaan in Tilburg' in op de Internationale Tentoonstelling van Nijverheid, Handel en Kunst in 1913.

  Niko de Wit vertelt over ‘Den Does’, een uitkijktoren voor Tilburg en een hommage aan Theo van Doesburg.

  Losse nummers van Tijdschrift Tilburg zijn verkrijgbaar in de Tilburgse boekhandels Gianotten-Mutsaers en Livius de Zevensprong en bij boekhandel Buitelaar in Goirle.

  ‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ verschijnt drie keer per jaar en kost 5,50 .

  DADA & DE STIJL in Tilburg: voorpublicatie biografie Antony Kok

  # Zie ook: website tijdschrift Tilburg: http://historietilburg.nl/tijdschrift-tilburg/

  Website: Antony Kok.nl
  projekt biografie Antony Kok
  Jef en Hanneke van Kempen

  Meer info op webmagazine www.fleursdumal.nl

  Biografische bronnen

  • Kempen, Jef van, "Biografie Antony Kok". In: J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders, deel 1 (Uitgeverij Boom en Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Meppel/Amsterdam 1992
  • Kempen, Jef van, ""Experimenten bij de slager; Het debuut van Antony Kok"" in: "Brabants Dagblad", 19 juni 2003.
  • Kempen, Jef van, "Ik kom en breng een hemel hier op aarde. Over Theo van Doesburg." in: "Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur", september 1989
  • Entrop, Marco, "Antony Kok, de dichter van 'Nachtkroeg'", in: "Het Oog in 't Zeil", jrg. 1, 1984
  • Entrop, Marco, "Theo van Doesburg in Weimar", FLEURSDUMAL.NL MAGAZINE, November 2008, www.fleursdumal.nl
  • Kempen, Hanneke van: "Het komt vaak voor, dat commentaar de zaak verduistert", in: VakTaal, jrg 18, nr. 1 2005, p. 9-10.
  • Kempen, Hanneke van: "Over de klankpoëzie van Antony Kok", in: Vooys,tijdschrift voor letteren, jrg 27, nr 2, 2009, p. 65-68.
  • Graaf, W. de, 'Over Antony Kok - een ingewijde buitenstaander', in: "Met weinig woorden", Woubrugge, 1984
  • Hopmans, A., "Kunst is spiegeling. Kees Verweij, een studie naar zijn oeuvre", Haarlem, 1989
  • Kempen, Jef van en Janssen, Rolf, "Antony Kok, Tilburgs dichter en denker", in: "Actum Tilliburgis", jrg. 13, 1982
  • Tromp, W. en Dautzenberg, J.A., "Kok van 'De Stijl': Spoorwegbeambte te Tilburg", Oosterbeek, 1989
  • Kok, Antony, "Antony Kok: Gedichten en aforismen". Bezorgd en van een nawoord voorzien door Jef van Kempen, Art Brut Tilburg, 2000
  • Van Doesburgarchief, (schenking Van Moorsel), Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie 's-Gravenhage
  • Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 's-Gravenhage
  • Gemeentearchief, Tilburg
  • Archief Jef van Kempen Tilburg
  • Archief Hanneke van Kempen Gilze-Rijen
  • Archief Magazine fleursdumal.nl
  • Archief Biografie Antony Kok en De Stijl

  Meer over Antony Kok, Theo van Doesburg, Lena Milius, Nelly van Moorsel, Piet Mondriaan, Kurt Schwitters en De Stijl:

  op de website

 • FLEURSDUMAL.NL MAGAZINE

 • _____________________________________________________________

  Biografie Website Antony Kok

  www.antonykok.nl